JORTONs bæredygtige
fodspor for fremtiden

Nye skridt mod en grønnere fremtid

JORTON har tilsluttet sig SBTi og sat store bæredygtighedsmål for hele virksomheden. Men man skal også huske alle de mange små tiltag, der hver dag blivet taget for en grønnere virksomhed. Her kan man få et lille indblik i mange af de tiltag som er blevet taget i JORTON. Flere gode ideer kommer direkte fra medarbejderne, der hver især ønsker at gøre en forskel.

Tiltag og aktiviteter i 2023

JANUAR

Nye krav med LCA er trådt i kraft. JORTON afholder en fælles workshop for at klæde medarbejderne bedre på i forhold til. de nye krav

MAJ

JORTON afholder en workshop om bæredygtige tiltag vedr. Langebro sammen med Københavns Kommune og andre medvirkende til byggesagen

SEPTEMBER

JORTON recertificeres af Bureau Veritas (DS/ISO 45001:2018 + Bek. 1409/2020, DS/ISO 9001:2015 og DS/ISO 14001:2015)

FEBRUAR

Jonstrup Børnehus bliver certificeret til DGNB-sølv

JUNI

JORTON implementerer en proces for LCA og InfraLCA internt, som skal vejlede medarbejderne i de nye krav

OKTOBER

JORTONs afdeling i Kolding donerer t-shirts til kirkens korshær

MARTS

Pilotprojekt med genbrug af Flamingo på Vindinge Nord i samarbejde med Stark

JULI

JORTON implementerer solceller på to af vores skurvogne på vores byggesag Lindeparken, som skal dække forbrug fra skurvognene

NOVEMBER

JORTON køber endnu en Mercedes Benz elbil, som skal anvendes på bygge­pladsen, hvor der er tilsluttet en ellader

APRIL

CO2e minihus i Fredericia: Nyt projekt med Realdania, der sigter mod at bygge mere bæredygtigt med tegl

AUGUST

Murstenene fra Ellekonebakken skal genbruges på JORTONs anden byggesag Digtergangen for at minimere CO2e-aftryk

DECEMBER

JORTON har samarbejdet med Operation Gaveregn og gennem årene er der flere af JORTONs med­arbejdere, som vælger at donere deres gave til et godt formål

JANUAR

Nye krav med LCA er trådt i kraft. JORTON afholder en fælles workshop for at klæde medarbejderne bedre på i forhold til. de nye krav

FEBRUAR

Jonstrup Børnehus bliver certificeret til DGNB-sølv

MARTS

Pilotprojekt med genbrug af Flamingo på Vindinge Nord i samarbejde med Stark

APRIL

CO2e minihus i Fredericia: Nyt projekt med Realdania, der sigter mod at bygge mere bæredygtigt med tegl

MAJ

JORTON afholder en workshop om bæredygtige tiltag vedr. Langebro sammen med Københavns Kommune og andre medvirkende til byggesagen

JUNI

JORTON implementerer en proces for LCA og InfraLCA internt, som skal vejlede medarbejderne i de nye krav

JULI

JORTON implementerer solceller på to af vores skurvogne på vores byggesag Lindeparken, som skal dække forbrug fra skurvognene

AUGUST

Murstenene fra Ellekonebakken skal genbruges på JORTONs anden byggesag Digtergangen for at minimere CO2e-aftryk

SEPTEMBER

JORTON recertificeres af Bureau Veritas (DS/ISO 45001:2018 + Bek. 1409/2020, DS/ISO 9001:2015 og DS/ISO 14001:2015)

OKTOBER

JORTONs afdeling i Kolding donerer t-shirts til kirkens korshær

NOVEMBER

JORTON køber endnu en Mercedes Benz elbil, som skal anvendes på bygge­pladsen, hvor der er tilsluttet en ellader

DECEMBER

JORTON har samarbejdet med Operation Gaveregn og gennem årene er der flere af JORTONs med­arbejdere, som vælger at donere deres gave til et godt formål

Væsentligste nøgletal 2023

Vision:
I JORTON arbejder vi med dokumenteret information, der giver os mulighed for at analysere og evaluere relevante data
og informationer. Vi er desuden certificeret efter flere forskellige standarder, hvor der løbende gennemføres eksterne
audits for at verificere, at vores ledelsessystemer er i overensstemmelse med kravene i de enkelte standarder.

Sociale data
Anvendt regnskabspraksisEnhed2023
MedarbejdereBestår af fuldtidsmedarbejdere, omregnede timeansatte samt midlertidigt medarbejdere og vikarer pr. 31. decemberAntal499
ArbejdsulykkerAntal arbejdsulykker med fravær pr 1 mio. arbejdstimerUlykker/1 mio arbejdstimer49,6
Sygefravær, FunktionærerAntal sygedage for FTE'erDage/FTE5,06
Sygefravær, TimelønnedeAntal sygedage for FTE'erDage/FTE5,34
Anmærkninger fra ATBestår af antallet af anmærkninger i forbindelse med besøg fra Arbejdstilsynet (AT) på byggepladser målt pr. 100.000 arbejdstimer.Udregningen er lavet på baggrund af interne data på arbejdstimer samt antallet af anmærkninger fra ATPr. 100K arbejdstimer3,24
Besøg fra Arbejdstilsynet med anmærkningerAndel af besøg fra Arbejdstilsynet, der har resulteret i anmærkninger%23%
Runderinger pr. måned pr. RAA.Antal runderinger foretaget af JORTONs regionale arbejdsmiljøansvarlige pr. RAA pr. månedPr. RAA pr. måned2,5
Kønsdiversitet blandt medarbejdereAndel af kvindelige medarbejdere i den samlede antal medarbejdere%7%
Kønsdiversitet for øvrige ledelseslagAndel af kvinder i ledelsen. Ledergruppen består af direktør, 6 regionschefer, økonomichef, materielchef, IT-chef, HR-chef, KMA-chef%18%
Lærlinge og eleverAndelen af lærlinge og elever blandt alle medarbejdere%12,67%
Lærlinge målt imod faglærteAntal lærlinge målt op imod faglærte timelønnede medarbejdere%7,67%
Kønsfordeling i bestyrelsenGælder andelen af kvinder blandt generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer%1%
Mødedeltagelse i bestyrelsenDeltagelse på bestyrelsesmøder for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer%100%
Miljø
Anvendt regnskabspraksisEnhed2023
Scope 1Består af emissioner fra off-road diesel, naturgas og kørsel. Emissionsfaktorer stammer fra GHG- protokollent/CO2e1.488
CO2e-udledningen pr. kørt km Består af emissioner kørsel i diesel, benzin og el-biler. Emissionsfaktorer stammer fra GHG-protokollengCO2e/km200
Scope 2Består af emissioner fra elektricitet fra produktionskontorer, opladning af elbiler og fjernvarme. Emissionsfaktorer stammer fra GHG-protokollent/CO2e98
Scope 3Består af emissioner virksomhedens værdikæde herunder vores leverandører, underentreprenører samt samarbejdspartnere. Emissionsfaktorer stammer fra GHG-protokollent/CO2e147.137
CO2e-udledning Scope 3, Kategori 1, pr. omkostning til materialer og UE’er i mio DKKBestår af emissioner virksomhedens værdikæde herunder vores leverandører, underentreprenører samt samarbejdspartnere. Emissionsfaktorer stammer fra GHG-protokollent/CO2e/mio DKK104
EnergiforbrugTotalMWh6.855
Elektricitet til produktionskontorerElektricitetsforbrug til alle produktionskontorer ekskl. elektricitet til lade standere. Data er baseret på aflæsninger fra energinet.dkMWh423
Elektricitet til transportElektricitetsforbrug til transport. Data indhentes via leverandørMWh106
FjernvarmeOpvarmning af produktionskontorer i Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg sker via fjernvarme. Forbrug indhentes via forsyningsvirksomhederMWh333
NaturgasOpvarmning af produktionskontorer i Aabenraa og Kolding sker via naturgas. Forbrug indhentes via forsyningsvirksomhederMWh101
BrændstofBestår af benzin og dieselforbrug til transport, samt arbejdskørsel på byggepladser. Data indhentes via leverandørMWh5.876
Vedvarende energiVedvarende energi består af grøn energi fra NRGi%6
 *Variabel skyldes udbredt smitte med COVID-19.
Visse tal kan variere fra tidligere rapporter da vi gennem SBTi har fået nye værktøjer til indsamling af nuværende og tidligere data.

Rejsen mod 2030

Med udgangspunkt i SBTi har JORTON, frem mod 2030, sat kursen mod en mere bæredygtig forretning. Vi vil hvert år monitorere vores indsats nøje, så vi hele tiden er på rette spor for at nå vores mål. Foruden vores tre delmål, holder vi fortsat øje med skærpede krav i bygningsreglementet og søger fortsat at inddrage vores medarbejderes viden i at skabe grønne tiltag, hvor det er muligt. Fælles for alle tiltag, der implementeres i fremtiden, er at de skal være drevet af data, så alle vores fremskridt kan verificeres. Green washing hører fortiden til, nu er det tid til at handle.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller lignende er altid velkommen til at kontakte JORTON – og vi er aldrig mere end et klik væk.

Mandag - tirsdag: kl. 8 - 16
Onsdag - fredag: kl. 8 - 15

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.