JORTONs bæredygtige
fodspor for fremtiden

Nye skridt mod en grønnere fremtid

JORTON har tilsluttet sig SBTi og sat store bæredygtighedsmål for hele virksomheden. Men man skal også huske alle de mange små tiltag, der hver dag blivet taget for en grønnere virksomhed. Her kan man få et lille indblik i mange af de tiltag som er blevet taget i JORTON. Flere gode ideer kommer direkte fra medarbejderne, der hver især ønsker at gøre en forskel.

Tiltag og aktiviteter i 2022

JANUAR

JORTON har været med til et opfinder-projekt vedrørende udvikling af arbejdsredskaber for et bedre arbejdsmiljø

MAJ

186 stk. solceller monteres ved Århus afdelingen/hovedkontoret. Tiltaget bidrager til halvering af vores el-forbrug, som giver os en økonomisk besparelse idet vi i forvejen bruger grøn strøm

SEPTEMBER

Kalundborg noterer 500 dage uden arbejdsulykker. Århuskontor får udbytte af egen biavl på eksisterende blostermark

FEBRUAR

JORTON deltog i praktikmatch på Navitas med Bro-afdelingen

JUNI

Første spadestik på vores store DGNB-GULD byudviklingsprojekt på Kvægtorvet i Slagelse

OKTOBER

JORTON tilslutter sig Science Based Target med henblik på at minimere CO2e forbrug for både scope 1, 2 og 3 herunder transport, energiforbrug samt udledning fra leverandører og underentreprenører

MARTS

Jonstrup Børnehus (DGNB-sag) blev indstillet til renoveringsprisen 2022

JULI

JORTON renoverer gamle og udslidte skurvogne i Esbjerg. Skurvogne anvendes bl.a. til vores DGNB-projekter

NOVEMBER

JORTON vinder totalentreprisekontrakt med AL2bolig, hvor Realdania støtter med 7,9. mio. DKK til to lokale helhedsplaner

APRIL

JORTON ansætter en bæredygtighedskonsulent til udvikling og implementering af flere bæredygtige tiltag

AUGUST

Region-Nord nomineres til årets arbejdsplads

DECEMBER

JORTON har erhvervet fem nye el-biler siden 2021. Vi har nu i alt otte el-biler i 2022. Derudover, er der implementeret 15 nye varmepumper på skurvogne siden 2021

JANUAR

JORTON har været med til et opfinder-projekt vedrørende udvikling af arbejdsredskaber for et bedre arbejdsmiljø

FEBRUAR

JORTON deltog i praktikmatch på Navitas med Bro-afdelingen

MARTS

Jonstrup Børnehus (DGNB-sag) blev indstillet til renoveringsprisen 2022

APRIL

JORTON ansætter en bæredygtighedskonsulent til udvikling og implementering af flere bæredygtige tiltag

MAJ

186 stk. solceller monteres ved Århus afdelingen/hovedkontoret. Tiltaget bidrager til halvering af vores el-forbrug, som giver os en økonomisk besparelse idet vi i forvejen bruger grøn strøm

JUNI

Første spadestik på vores store DGNB-GULD byudviklingsprojekt på Kvægtorvet i Slagelse

JULI

JORTON renoverer gamle og udslidte skurvogne i Esbjerg. Skurvogne anvendes bl.a. til vores DGNB-projekter

AUGUST

Region-Nord nomineres til årets arbejdsplads

SEPTEMBER

Kalundborg noterer 500 dage uden arbejdsulykker. Århuskontor får udbytte af egen biavl på eksisterende blostermark

OKTOBER

JORTON tilslutter sig Science Based Target med henblik på at minimere CO2e forbrug for både scope 1, 2 og 3 herunder transport, energiforbrug samt udledning fra leverandører og underentreprenører

NOVEMBER

JORTON vinder totalentreprisekontrakt med AL2bolig, hvor Realdania støtter med 7,9. mio. DKK til to lokale helhedsplaner

DECEMBER

JORTON har erhvervet fem nye el-biler siden 2021. Vi har nu i alt otte el-biler i 2022. Derudover, er der implementeret 15 nye varmepumper på skurvogne siden 2021

Væsentligste nøgletal 2021

Vision:
I JORTON arbejder vi med dokumenteret information, der giver os mulighed for at analysere og evaluere relevante data
og informationer. Vi er desuden certificeret efter flere forskellige standarder, hvor der løbende gennemføres eksterne
audits for at verificere, at vores ledelsessystemer er i overensstemmelse med kravene i de enkelte standarder.

Sociale data
Anvendt regnskabspraksisEnhed2021
MedarbejdereBestår af fuldtidsmedarbejdere, omregnede timeansatte samt midlertidigt medarbejdere og vikarer pr. 31. decemberAntal456
ArbejdsulykkerAntal arbejdsulykker med fravær pr 1 mio. arbejdstimerUlykker/1 mio
arbejdstimer
33,49
Sygefravær, FunktionærerAntal sygedage for FTE'erDage/FTE9
Sygefravær, TimelønnedeAntal sygedage for FTE'erDage/FTE12*
Anmærkninger fra ATBestår af antallet af anmærkninger i forbindelse med besøg fra Arbejdstilsynet (AT) på byggepladser målt pr. 100.000 arbejdstimer.

Udregningen er lavet på baggrund af interne data på arbejdstimer samt antallet af anmærkninger fra AT

Pr. 100K
arbejdstimer
2,4
Besøg fra Arbejdstilsynet med anmærkningerAndel af besøg fra Arbejdstilsynet, der har resulteret i anmærkninger%20%
Runderinger pr. måned pr. RAA.Antal runderinger foretaget af JORTONs regionale arbejdsmiljøansvarlige pr. RAA pr. månedPr. RAA pr.
måned
1,5
Medarbejderomsætnings-hastighedBestår af frivilligt og ufrivilligt forfaldende FTE’er. Kun beregnet på funktionærer%11%
Kønsdiversitet blandt medarbejdereAndel af kvindelige medarbejdere i den samlede antal medarbejdere%9%
Kønsdiversitet for øvrige ledelseslagAndel af kvinder i ledelsen. Ledergruppen består af direktør, 6 regionschefer, økonomichef, materielchef, it-chef, HR-chef%9%
Lærlinge og eleverAndelen af lærlinge og elever blandt alle medarbejdere%13,2%
Lærlinge målt imod faglærteAntal lærlinge målt op imod faglærte timelønnede medarbejdere%26%
Kønsfordeling i bestyrelsenKønsfordeling i bestyrelsen%1%
Mødedeltagelse i bestyrelsenDeltagelse på bestyrelsesmøder for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer%100%
Miljø
Anvendt regnskabspraksisEnhed2021
CO2e Scope 1Består af emissioner fra off-road diesel, naturgas og kørsel. Emissionsfaktorer stammer fra Energistyrelsent/CO2e1542
CO2e Scope 2Består af elektricitet fra produktionskontorer og fjernvarme. Emissionsfaktorer stammer fra Energistyrelsent/CO2e30
EnergiforbrugTotalMWh6.240
ElektricitetOmfatter elektricitetsforbrug fra alle produktionskontorer. Data er baseret på aflæsninger fra energinet.dkMWh290
FjernvarmeOpvarmning af produktionskontorer i Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg sker via fjernvarme. Forbrug indhentes via forsyningsvirksomhederMWh339
NaturgasOpvarmning af produktionskontorer i Aabenrå, Køge og Kolding sker via naturgas. Forbrug indhentes via DCC EnergiMWh169
BrændstofBestår af benzin og dieselforbrug til transport, samt til arbejdskørsel på byggepladser. Data indhentes via leasing leverandørMWh5.442
Vedvarende energiEnergi stammer fra NRGI%8,1

 

*Variabel skyldes udbredt smitte med COVID-19.

Rejsen mod 2030

Med udgangspunkt i SBTi har JORTON, frem mod 2030, sat kursen mod en mere bæredygtig forretning. Vi vil hvert år monitorere vores indsats nøje, så vi hele tiden er på rette spor for at nå vores mål. Foruden vores tre delmål, holder vi fortsat øje med skærpede krav i bygningsreglementet og søger fortsat at inddrage vores medarbejderes viden i at skabe grønne tiltag, hvor det er muligt. Fælles for alle tiltag, der implementeres i fremtiden, er at de skal være drevet af data, så alle vores fremskridt kan verificeres. Green washing hører fortiden til, nu er det tid til at handle.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller lignende er altid velkommen til at kontakte JORTON – og vi er aldrig mere end et klik væk.

Mandag - tirsdag: kl. 8 - 16
Onsdag - fredag: kl. 8 - 15

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.