Energi og ressourcer

Et grønnere aftryk

I JORTON er vi i færd med at implementere flere grønne tiltag for at nå vores delmål for Scope 1, 2 og 3. Vi er ved at installere varmepumper på skurvogne, der også efterisoleres, og flere af vores kontorer udstyres med solceller. Alene på vores hovedkontor i Aarhus bliver næsten halvdelen af elforbruget dækket af egne solceller. Det her er jo et spændende delmål, for i lyset af den seneste tids energikrise, er det jo tydeligt for enhver, at der også er god økonomi i at arbejde mod energiuafhængighed.

Derudover er vi godt i gang med at implementere/udskifte til elbiler for at minimere CO2e-udledningen. Gennem de kommende år vil vi i JORTON også se hele vores affaldspolitik igennem så vi fortsat lever op til nye lovkrav og kan sætte et godt eksempel for genbrug, upcycling og optimal ressourceudnyttelse.

Energioptimering

At optimere vores energiforbrug er den bedste måde, vi kan mindske vores klimaaftryk. Det drejer sig særligt om den strøm vi bruger på byggepladsen, og den energi vi bruger på transport til og fra byggepladsen. I tillæg til at optimere vores energiforbrug sørger vi for, så vidt muligt, at den energi vi bruger stammer fra vedvarende kilder.

Ambitioner
Vi vil bla. reducere vores udledning af drivhusgasser ved:
1.Implementering af flere el-biler
2.Udskiftning til varmepumper
3.Implementering af flere solceller

Affald og genbrug

I byggebranchen bliver der brugt store mængder materialer, og det bliver derfor stadig vigtigere at have fokus på genbrug og korrekt håndtering af affald. Derfor er håndtering af affald i forbindelse med både administration og den daglige byggepladsdrift et gennemgående emne for alle vores regioner.

Ambitioner
Vi vil arbejde målrettet med konkrete, bæredygtige processer og produktionsformer, der er nemt tilgængelige og bredt forankret i virksomheden.

Planer frem mod 2030
Vi har fortsat fokus på bæredygtig affaldshåndtering og kravene hertil forventes kun at stige. Vi har derfor stor fokus på spild og genanvendelse. Udover sortering iht. Affaldsbekendtgørelsen, arbejder vi hen mod mere data og dokumentation vedr. genanvendelse samt CO2e-udledning. Vi har derfor fokus på hvor stor en andel af vores byggematerialer, der går til genanvendelse ift. de forskellige fraktioner med fokus på, hvor vi kan gøre yderligere forskel. Derudover arbejder vi hen mod dataindsamling ift. hvor vores byggeaffald bliver genanvendt, så vi får hele cyklussen med og får et dybere indblik i de potentielle CO2e-besparelser. Hertil arbejder vi hen mod de kommende skærpede krav ift. sortering af plast med fokus på genanvendelse.

Grønne løsninger i byggeriet

Som udførende entreprenør arbejder vi sammen med arkitekter, ingeniører og bygherrer for at finde grønne løsninger til vores byggerier. Vi stiller krav til vores leverandører og opfordrer dem altid til at optimere deres arbejde med bæredygtighed. Vi stiller krav om at vælge produkter og ressourcer med henblik på at udvikle mere energi og ressourcebesparende løsninger med større samfundsmæssig værdi.

Ved overordnet at vælge miljøvenlige materialer med stor slidstyrke og lang holdbarhed, mindskes det samlede klimaaftryk, idet byggeriets levetid forlænges og er opført med mindst mulig brug af miljøbelastende stoffer.

Mål for fremtiden

JORTON vil i fremtiden satse på at reducere vores CO2e-udledning med 42% og 51,6% gennem tre delmål fastsat ud fra SBTi. Vi vil forsat styrke vores kompetencer indenfor DGNB-projekter og i højere grad inddrage samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører i vores grønne udvikling.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller lignende er altid velkommen til at kontakte JORTON – og vi er aldrig mere end et klik væk.

Mandag - tirsdag: kl. 8 - 16
Onsdag - fredag: kl. 8 - 15

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.