Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtigheds-
strategi

En handlingsorienteret bæredygtighedsstrategi

Vores nye bæredygtighedsmål skal være et kompas for hele organisationen og vi vil arbejde for at alle medarbejdere tager del i vores grønne rejse. Vi har derfor tilsluttet os Science Based Target Initiativet, som arbejder med Paris-aftalens hensigt om at begrænse klodens temperaturstigning til maksimalt 1,5 ℃ via klart fastlagte mål. Vi arbejder med tre delmål, scope 1, 2 og 3. Scope 1 omhandler vores transport, Scope 2 omhandler vores energiforbrug på kontorer og byggepladser og til sidst Scope 3, som adresserer leverandører og underentreprenører. Med SBTi’s mål er det fastlagt, at vi frem mod 2030 skal skære vores CO2e-udledning på scope 1 og 2 med 42% ud fra vores fastsatte udgangspunkt i 2021, samt 51,6% på scope 3. Det er realistisk at reducere vores CO2e-udledning for Scope 3 væsentligt, da dette emne læner sig op ad den udvikling som Bygningsreglementet og den Frivillige Bæredygtighedsklasse arbejder med. I 2023 er der indført krav om, at nybyggeri over 1000 m2 maksimalt må have en CO2e-udledning på 12kg CO2e/m2/år og denne grænse forventes at blive reduceret frem mod 2030, så vi forventer at den generelle udvikling i samfundet støtter op om vores mål. Vores opgave er så at holde fast i de målsætninger som vi sætter os, så det bliver en naturlig del af hverdagen.

Derudover, har vi stadig fortsat fokus på vores andre bæredygtighedsindsatser, heriblandt porteføljen af DGNB-projekter. I 2018 havde vi i JORTON kun to igangværende DGNB-projekter, mens vi i dag har 10. På den måde følger vi udviklingen i markedet og vores bæredygtighedskoordinator, skal i samarbejde med vores projektmedarbejdere og rådgivere på de enkelte byggeprojekter sikre, at vi har de kompetencer, der skal til for at imødekomme de krav, som er en del af fremtidens byggeskik.

Sådan arbejder vi med Verdensmålene

Bæredygtige indsatser kræver helhedstænkning og det ved vi i JORTON. Derfor retter vi det strategiske arbejde med FNs Verdensmål
mod en bevidsthed om alle mål. Dernæst vurderer vi fra år til år, hvilke verdensmål vi har mulighed for at påvirke direkte i tilfredsstillende grad, samt hvor vores
indflydelse er af mere indirekte karakter i enten moderat eller lav grad. Målet er hele tiden at være skarpe på, hvor vores bidrag har den største effekt.

Meget høj

prioritet

Høj

prioritet

Moderat

prioritet

Lav

prioritet

JORTONs bæredygtighedsstrategi

Vision:
JORTON fremmer bæredygtigt forbrug, produktion og udvikling. Bæredygtige tiltag er konkrete og bæredygtighed er en naturlig del af JORTONs hverdag.

JORTONs VÆRDIER: Åbenhed, dialog og samarbejde

AmbitionMedarbejdere Først
Alle medarbejdere skal betragte
bæredygtig produktion som et fælles projekt
og klædes på til dette.
Et grønnere udtryk
Vi vil arbejde målrettet med konkrete,
bæredygtige processer og
produktionsformer, der er nemt
tilgængelige og bredt forankret I
virksomheden.
Innovation og partnerskaber
Vi sikrer bæredygtig innovation
og valid datadokumentation
gennem partnerskaber på
tværs af branche og interessenter.
FokuspunkterSund, sikker og inkluderende
arbejdsplads
Bæredygtige løsninger i praksis
Kompetenceudvikling på alle
niveauer
Bæredygtig byggeplads
Medarbejder-innovation
Nemt tilgængelige procesredskaber
Dialogbaseret implementering
Sparring i professionelle
netværk
Innovation via partnerskaber
Databehandlings-fokus
Klimaregnskab og CO2e-mål
HandlingSundhedstjek

Sikkerhedsaudit
Nye arbejdsmiljøtiltag
Instruktions-videoer

Udvidet affaldssortering
Fortsat fokus på CSR-job
Intelligent energioptimering
Grøn kørsel
Grøn viden på app og intranet
Uddannelse af DGNB konsulenter
SBTi CO2e-mål (Science Based
Targets)
Datadrøftelse med leverandører

Fundamentet for en ansvarlig virksomhed

Code of Conduct for samarbejdspartnere. Tilslutning til FNs menneskerettighedserklæring og ILOs kernekonventioner.

Bæredygtigheds rapporter

Kontakt os

Har du spørgsmål eller lignende er altid velkommen til at kontakte JORTON – og vi er aldrig mere end et klik væk.

Mandag - tirsdag: kl. 8 - 16
Onsdag - fredag: kl. 8 - 15

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.