Projects type: Pleje og omsorg

Fredericia Sundhedshus C4 og DS

Gennemgribende ombygning af Bygning D – stueplan og bygning C – 4. sal. Arbejdet omfatter nedbrydningsarbejder, etablering af nye åbninger, lukning af eksisterende åbninger. Udsparinger for stål og stålarbejder. Opmuring af nye vægge samt opsætning af vægfliser og pudsning af vægge.

Bosted i Langå – Renovering

Renovering af bosted / Langå. Det tidligere plejehjem Byparken, Langå skulle ombygges til et bosted/autismetilbud med dels beboelse og dels aktivitetscenter. Det tidligere plejehjem består af tre sammenhængende bygninger. I bygning 1 blev indrettet aktivitetscenter på parterreplan og stueetage samt kontorfaciliteter og beboelse på 1.

Malling Plejehjem – Om- og tilbygning

Projektet omhandler om- og tilbygning af Malling Plejehjem. Med særligt hensyn til bl.a. beboere med demens, er der gjort en stor indsats, idet farver samlet set spiller en afgørende rolle i demensplejehjem ved at bidrage til beboernes trivsel, komfort og orienteringsevne i deres omgivelser. At

Ulsted Friplejehjem – Nybyggeri

Ulsted Friplejehjem ønskede at gennemføre et begrænset udbud i hovedentreprise på opførelse af nyt friplejehjem i Ulsted. Byggeriet består af 24 boligenheder i ét plan, samt fællesarealer centralt beliggende i bygningen bestående af fælles opholdslokaler, personalefaciliteter, mødelokaler, fællespisearealer og fælles fordelingsarealer. Boligenhederne placeres i to

AT Home – Botilbud til autister

AT Home. Botilbud for autister udført som modulbyggeri i Hinge ved Kjellerup. Botilbuddet består af 16 selvstændige boliger fordelt i to klynger med otte i hver. Mellem klyngerne er placeret to Teamhuse, hvor personalet får deres base. Boligerne er udviklet særligt til målgruppen med rumopdeling

Retspsykiatrisk afsnit P2 – Ombygning

På baggrund af Region Syddanmarks psykiatriplan “Fremtidens Psykiatri” fra 2007 blev Psykiatrisk Afdeling, Middelfart udvidet og rummer i dag i alt 104 sengepladser med 34 pladser til voksen almenpsykiatri og 70 pladser til retspsykiatrien. Det almenpsykiatriske afsnit P2 konverteres til nyt retspsykiatrisk afsnit P2. Afsnit

Syrenparken Etape II, Børkop

Ombygning og renovering af eksisterende bofællesskab/døgninstitution for psykisk syge. Byggeriet omfattede ombygning af ca. 3.657 m² bruttoareal fordelt på ét plan. Sammenlægning af nuværende to boliger/værelser til større boligenheder, hvor hver bolig får egen indgang udefra. Fælles gangarealer omdannes til hyggelige opholds nicher og køkkenfunktion

Kolding Sygehus – udvidelse af forplads

Projektet omhandler udvidelse af den eksisterende forplads ved sygehuset. Sygehuset har et stadigt stigende behov for p-pladser til patienter og pårørende, hvorfor en udvidelse af p-pladsområdet stod højt på ønskelisten. Udvidelsen af forpladsen er sket på en sådan måde, at der også er noget miljø