Projects type: Industri

Station Hatting – Energinet

Den ældre 150 kV-station i Hatting, skal reinvesteres og bygges ud for Energinet. Det gamle udtjente højspændingsanlæg og automation trænger til udskiftning af udtjente komponenter og levetidsforlængelse af relevante komponenter. Projektet omhandler hovedsagelig fundamentsentreprisen, samt tilhørende byggeplads, nedbrydning, jord og kloak arbejde. Stationens eksisterende køreveje

Reaktorbygning kV 132kV – Station Bellahøj

Denne entreprise omhandlede etablering af fundamenter og bygning i forbindelse med opstilling og installation af ny reaktor på stationsområdet på Station Bellahøj Reaktorbygningen blev opført ved siden af eksisterende garagehal på Bellahøj Koblingsstations område. Bygningen indeholder reaktor og kølerenhed. Under bygningen blev etableret et karfundament

Stigsborg Pumpestation

Aalborg Varme A/S skulle kunne forsyne den nye bydel “Stigsborg” i Nørresundby med fjernvarme til fyringssæsonen 2021. Byggesagen omfattede opførelse og etablering af ny pumpestation til fjernvarmedistribution i ovenstående område. Projektet udførtes som barmarksprojekt, idet tilslutninger på grunden først kunne forventes etableret efter byggeprojektets opstart.

Aars Fjernvarme – insitu støbt brændselsmagasin

Bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med opførelse af 610 m² tilbygning og 110 m² ombygning i eksisterende aflæsserhal. Nybyggeriet udførtes med kældervægge, skillevægge og etagedæk i in-situ støbt beton, samt bagmure i betonelementer. Det bærende system udførtes som stålsøjler og bjælker, samt tagkonstruktionen som varmt

Hobro Varmeværk – Nyt biomassefyret varmeværk

Det nye anlæg består af et nyt flislager i beton/stål, en kedelbygning i beton/stål, en bygning med pumperum og velfærdsfaciliteter mv., en ny skorsten og en ny akkumuleringstank. Herudover blev der udført belægninger og terrænarbejder, herunder etablering af sandpude under akkumuleringstank og ny servicevej. Alle

Ny Sluse og pumpestation, Aabenraa

Projektet er en del af Aabenraa Kommunes indsats for at klimasikre Aabenraa midtby, som udover dette projekt også omfatter diger i byen samt forsinkelsestiltag for tilstrømning til åen ved kraftig nedbør. Projektets hovedformål er at beskytte Aabenraa by mod oversvømmelser, men indgår herudover som et

Esbjerg Renseanlæg Vest – Renovering af fordelerbygværk

Projektet omfattede renovering af Fordelerbygværket, mellem riste og sand- og fedtfang, på Renseanlæg Vest i Esbjerg. Fordelerbygværket kan ikke deles op i forhold til renoveringen. Derfor vil der i forbindelse med renoveringen være flere elementer, der skal tages højde for. Der skal blandt andet etableres

Bladt – Borseele 59 stk.

Støbning af 59 Betonplatforme for havvindmøller

Fremtidens Fjernvarme – Fliskedelbygning og flismodtagelse

DIN Forsyning der forsyner større dele af Esbjerg og Varde Kommune med fjernvarme, ønsker at erstatte den nuværende kulbaserede varme fra Ørsted/Esbjergværket Blok 3 med et nyt varmesystem baseret på energivenlige kilder, herunder el, flis, havvand, vind og overskudsvarme. Projektet kaldes Fremtidens Fjernvarme. Det nye

Ny produktionshal, A/S BOLIGBETON

Udførelse af produktionshal på 6.100 m2, samt diverse tilbygninger på ca. 400 m2. JORTON har udført hele råhuset bestående af beton-, element-, luknings-, vvs-, og tagarbejder. JORTON har varetaget opførelse af etape 1, to produktionshaller i alt 6.100 m² (længde = 195 meter, bredde 15,3

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.