Projects type: Bro

Farøbroerne – Renovering af lejer

Entreprisen er beliggende på Farøbroerne, og den omfatter i hovedtræk udførelse af reparation af overfladebehandling på undersiden af Sjælland-Farø (SF) og Farø-Falster (FF) broen. Farøbroerne forbinder Sydsjælland med Falster via den lille ø Farø. Farøbroerne er et led i sydmotorvejen, som udgår af E47 og

Farøbroerne – Reparation af overfladebehandlingen

Entreprisen er beliggende på Farøbroerne, og den omfatter i hovedtræk udførelse af reparation af overfladebehandling på undersiden af Sjælland-Farø (SF) og Farø-Falster (FF) broen. Farøbroerne forbinder Sydsjælland med Falster via den lille ø Farø. Farøbroerne er et led i sydmotorvejen, som udgår af E47 og

Landgangen og Havnepromenaden i Esbjerg

Promenade der er udført i byen og forbundet med broforbindelse. Svævestien er afsluttet med elevatortårn og pompøs trappe ved havnen. Dette bygværk forbinder havn og by. Både gående og cyklister kan benytte denne forbindelse. Havnepromenaden løber langs Havnegade og er udført i betonelementer produceret af

Drogden Fyr – Facadebehandling

Opgaven bestod af følgende arbejder: Betonreparationer på tårnfacade, ståldør til platform, levering og montering af døre og vinduer, nyt tagpap på sidebygninger, nye halvtage til kystudkig, fugning af lanterneruder, overfladebehandling af facader, lanterne, halvtage og omgangsdæk, udskiftning af ventilationsrør samt frilægning af kabler på facade.

Dalum Papirfabrik – Ombygning stemmeværksbro

I forbindelse med omdannelse af det tidligere fabriksområde ved Dalum Papirfabrik ønsker Odense Kommune, at den tidligere stemmeværksbro på området skal indgå i en dobbeltrettet fællessti. Da broens tilstand og udformning ikke umiddelbart egner sig til dette formål skal broen renoveres og ombygges. Den tidligere

Broregion 4 2018 VH pakke 1

Arbejdet omfatter vedligehold fordelt på 26 banebroer i Region Sydjylland og Fyn. Arbejdsopgaver på broerne: Arbejdspladsfaciliteter og adgangsveje for udførelse af arbejder på broerne. – Afspærring og afmærkning ved broerne efter nærmere aftale med vejmyndigheder, evt. lodsejere og bygherrer. – SR-arbejdsledelse herunder banevagter, udarbejdelse af

Nedlæggelse af viadukt Fruerhøjvej

Nedlæggelse af tre-fags viaduktbro Fruerhøjvej over den nedlagte jernbane Odense-Middelfart-Bogense. Som følge af nedlæggelsen er der etableret en ny vejdæmning, hvor den nuværende underførte passage blev sikret opretholdt ved en ny element-betontunnel. Projektet har givet anledning til regulering af vej- og stiprofiler i lokalområdet, som

Langebro, Akutrenovering – Granitsten og dæk over maskinrum

Formålet med byggesagen var at udføre en renovering og vantætning af dæk over maskinrum på piller på Langebro. Entreprisen omfattede følgende arbejder på Langebro. – Demontering af 116 m2 granitsten inkl. Oplagring – Demontering af trappegelænder og -trin inkl. Reetablering – Fjernelse af eksisterende læggemørtel

Oddesundbroen – Betonreparationer på klappille

Entreprisen omfatter i hovedtræk betonreparationer på klappille, særligt lejeplint syd og dæk over maskinrum øst. Herudover gennemføres en væsentlig mængde større betonreparationer i klapkælder udført ved spuling, armering, opsætning af form og flydestøbning. Hertil kommer: • Støbning af ny lejeplint • Svumning af klappille udvendigt

Bropakke 16 – Fredericia-Aarhus

Bropakke 16 er en del af elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Entreprisen omfattede udskiftning af broerne Gl. Randersvej og Kattrupvej. Gl. Randersvej Den eksisterende 3-fags betonbro nedrives og der bygges en ny skråbenstunnel på samme sted, mens sporet var i drift. Den nye

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.