Vojens Solvarme

I forbindelse med etableringen af verdens næststørste solvarmeanlæg for grøn energi i Vojens, har JORTON i hovedentreprise opført solvarmeanlæg med tilhørende produktionshal og administrationsbygning.

Anlægget giver grøn energi til ikke mindre end 3.000 forbrugere i Vojens og omegn svarende til 17% af den samlede varmforsyning. Overalt er anvendt den nyeste teknologi og i administrationsbygningen er ligeledes anvendt solceller, da anlægget skal anvendes som demonstrationsanlæg.

Hovedentreprisen omfatter blandt andet regulering af 6 hektar land, hvorfra fjernvarmeledninger leder energien fra solpaneler ind til solvarmeværket. Dertil kommer bygningsentreprisen, der tæller alt fra kloakering til ventilation og murerarbejder.

Gennemsnitlig bemanding
Under byggeprocessen blev der i gennemsnit anvendt en bemanding på 12 personer.

Byggeriets kompleksitet
Anlægget indeholder udover 17.500 m2 solpaneler i terræn de to bygninger til henholdsvis produktion og administration. Bygningerne er udformet som en stor foldning, der adskilles fra gavle af et tyndt glasbånd, der friholder den skrå facade mod syd fra soklen. I den skrå facade er indfældet 200 m2 solceller, der ligger plant med de øvrige pladematerialer, der får bygningskomplekset til at fremstå som en smuk helhed.


Projekt fakta


Bygherre
Vojens Fjernvarme

Areal
620 m2

Udførelse
2011-2012

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
Nyanlæg

Ingeniør
Rambøll

Bygherrerådgiver
Rambøll