VB129 Mørkhøjvej - bro over fæstningsgraven

Broen fører vejtrafikken på Mørkhøjvej over Vestvoldens fæstningsgrav og er lokaliseret mellem Husum og Brønshøj i Københavns Kommune. 1-fags buebroen er opført i år 1927 hen over det i dag fredede fortidsminde Vestvolden.

Entreprisen omfatter i hovedtræk fritlægning og renovering af broen, herunder trafikale foranstaltninger, ledningshåndtering af bl.a. 132kV kabler, udførelse af diverse betonreparationer på over- og underside brobue samt fløjvægge, støbning af nye kantbjælker, fugtisolering af broen samt etablering af nyt dræn og afslutningsvis udskiftning af rækværket.


Projekt fakta


Bygherre
Københavns Kommune

Udførelse
2016 - 2016

Bygherrerådgiver
MOE A/S