Tilslutningsanlæg 56B Hatting, Horsens E45

I forbindelse med ny frakørsel 56B på E45 ved Horsens, blev der udført nye ramper, to nye rundkørsler, belægninger og en insitustøbt betonbro. Gustav H. Christensen A/S udførte arbejdet i Hovedentreprise for Vejdirektoratet, og JORTON udførte broarbejde som underentreprenør for Gustav H. Christensen A/S.

Broen blev udført som en 52m lang efterspændt betonbro. Da trafikken på E45 skulle opretholdes i hele anlægsperioden blev brodækket støbt 1,20m over den endelige placering for at give plads til brostillads og støbeform. Efter opspænding og fjernelse af interims-konstruktioner, blev broen sænket ned på lejer. Alt imens trafikken forløber upåvirket neden under broen.

JORTON er underentreprenør på broarbejde.

Hovedmængder:

  •  70 ton armering
  • 525 m spændarmering
  • 600 m2 fugtisolering og brobelægning
  • 125 m broautoværn

Projekt fakta


Bygherre
Gustav H. Christensen A/S

Udførelse
2017-2018

Entrepriseart
Fagentreprise