Thurø Skole

Arbejdet med om- og tilbygningen af Thurø Skole omfatter nybygning, der indeholder multisal, musiklokaler og folkebibliotek.

Skolens eksisterende klasselokaler saneres for PCB, bly og asbest og bliver efterfølgende renoveret og energioptimeret.

Alle udearealer moderniseres og der etableres nye tidssvarende legepladser.

Særligt ved opgaven
I forbindelse med om- og tilbygningen er der mange forskellige arbejder, der skal udføres samtidig og i forskellige bygninger og lokaler.

Tagkonstruktionen på nybygningen udføres med trækassetter, der spænder over 18 meter – dette er længere end tidligere udført på træelementer.

Sammenbygningen mellem nyt og gammelt skal foregå mens skolen stadig er i brug.


Relateret Referencer

Ødsted Skole


Projekt fakta


Bygherre
Svendborg Kommune

Areal
5.000 m2 etageareal

Udførelse
2014-2015

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
Ombygning, modernisering og tilbygning

Ingeniør
OBH

Bygherrerådgiver
Arkitektfirmaet Arne Birk

Arkitekt
Casa Arkitekter