Tandlægeskolen

For Århus Universitet, Teknisk Afdeling stod JORTON for renovering af Tandlægeskolen.

Renoveringsarbejdet omfattede i hovedtræk:
– Etablering af større vinduer i facade
– Terrænregulering
– Etablering af supplerende fundamenter og stabiliserende vægge
– Nedbrydning og etablering af indvendige vægge
– Renovering af klinikområder og tilhørende funktioner
– Etablering af simulationsrum
– Ny sterilcentral i kælderen
– Ny sterilcentral på etage 3
– Lokale rokader i forbindelse med de nye sterilcentraler
– Ombygning og renovering af teknikrum
– Etablering af bygværker for køleanlæg og afkast i terræn
– Etablering af ny elevator

Særligt ved opgaven
Arbejdet skulle udføres mens tandlægeskolen var i brug, hvilket betød ingen støjende arbejder, og i sommerferieperioden. Arbejdet var opdelt i faser forløbende over flere år.

 


Projekt fakta


Bygherre
Århus Universitet, Teknisk Afdeling

Areal
6.000 m2

Udførelse
2009-2012

Entrepriseart
Storentreprise

Entrepriseomfang
Renovering

Ingeniør
Alectia

Bygherrerådgiver
Alectia

Arkitekt
Erik Møller Arktekter