Sygehus Esbjerg

Byggesagen omfatter alle projekterings- og entreprisearbejder i forbindelse med opførelse af midlertidig sengebygning i fem etager + fuld kælder, som tilbygning til eksisterende sygehus i drift.

Bygningen er opført med insitustøbt kælder. Etagerne er udført som søjle-/bjælkekonstruktion med huldækelementer og bærende sandwichfacader, som er delvis skalmurede. Skillevægge er overvejende udført som gipsvægge. Materialevalg og overflader er overvejende udført i henhold til bygherres udbudsmateriale.

Bygningen er forberedt for en 6. etage. Ved sammenbygning med eksisterende sengebygning er der foretaget bygningsmæssige ændringer for ca. 150 m2 pr. etage.

Gennemsnitlig bemanding
I forbindelse med råhusentreprisen har JORTON i gennemsnit haft 20 medarbejdere beskæftiget.

Byggeriets kompleksitet
Bygningen var oprindelig planlagt anvendt til midlertidig frem- og tilbageflytning af patienter i forbindelse med en etapeopdelt totalrenovering af eksisterende sengebygning.

Med henblik på en senere permanent indretning blev der stillet krav om stor fleksibilitet i byggeriet. Et af kravene var blandt andet, at skillevægge skulle kunne flyttes med et interval på 1 meter.

Under byggeriet blev der foretaget forskellige ændringer i retning af mere permanente anvendelser af lokalerne. Den helt store udfordring var, at 1. salen – efter at råhuset stort set var monteret – ønskedes indrettet til intensivafdeling.


Projekt fakta


Bygherre
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Areal
3000 m2

Udførelse
2007-2009

Entrepriseart
Totalentreprise

Entrepriseomfang
Opførelse af midlertidig sengebygning

Ingeniør
COWI

Arkitekt
Creo Arkitekter