Svendborgsundbroen

Svendborgsundbroen er en ca. 1.220 meter lang betonbro mellem Fyn og Tåsinge med 10 dilatationsafsnit. Som et led i drift- og vedligeholdelse af broen, udføres renovering af broen.

Entreprisen omfatter udskiftning af kantbjælker, rækværk og lysmaster.

Af hensyn til afvikling af trafik på broen, skal entreprisen udføres i etaper. Gennemførelsen af de enkelte aktiviteter vil i øvrigt kræve nøje planlægning, blandt andet grundet trange pladsforhold og arbejder i andre entrepriser.

Arbejderne omfatter
- Arbejdsplads, herunder indretning, drift og rømning
- Trafikale foranstaltninger jævnfør projektet
- Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende brorækværk
- Nedtagning af eksisterende lysmaster og genopsætning af nye lysmaster
- Opbrydning af belægning og fugtisolering på fortov og delvis i kørebane
- Nedbrydning af eksisterende kantbjælker
- Montering af ankre i eksempelvis fortov
- Armering af kantbjælker og fortov
- Støbning af ny kantbjælke og overbeton på fortov
- Udskiftning af brorækværk
- Udførelse af skærm
- Udførelse af ny fugtisolering og brobelægning


Projekt fakta


Bygherre
Vejdirektoratet

Udførelse
2012-2013

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
Renovering

Bygherrerådgiver
COWI A/S