Storebælt - reparationsarbejder

JORTON har som husentreprenør på betonopgaver i en lang årrække udført diverse vedligeholdelses- og reparationsarbejder for Sund & Bælt A/S.

Gennemførelsen af de enkelte aktiviteter kræver nøje planlægning, grundet de lange transportafstande fra materielplads til arbejdsstedet, samt at sikkerheden skal være i højsædet. Endvidere er de store højdeforskelle på broen særligt specielle og kræver store udfordringer. Vejrforhold på og omkring broen er ligeledes en udfordring for arbejdet.

Arbejder på broen i 2020 omfatter betonreparationer på højbroen, på toppen af pylonerne samt fra et løfte og hejseredskab, en særlig "Sky Climber" langs siden af pylonerne.
Man skal derfor ikke lide af højdeskræk for at være en del af sjakket på sagen.


Projekt fakta


Bygherre
Sund & Bælt Holding A/S

Udførelse
2020 - 2020

Entrepriseart
Fagentreprise

Entrepriseomfang
400.000 DKK