Sofiedals Have - rækkehuse, nybyg

Opførelse af 35 rækkehuse i to plan. 20 huse på 144 m2 og 15 på 120 m2. Der er muret carporte til alle boliger. Rækkehusene opføres i en ny bydel ved Aalborg og ligger i naturlig forlængelse af Sælsagrene og Mulighedernes park, og vil med tiden danne den vestlige afgrænsning af Aalborg. Den nye bydels karakter defineres af store fælles grønne områder om hvilke boligbebyggelserne udformes med mindre lukkede vejsystemer, udformet som ”shared spaces” for beboerne. Bebyggelsen Sofiendal Have er udformet med henblik på, at skabe og udnytte en fælles identitet for stedets beboere. Dette gøres blandt andet ved, at etablere en god kontakt fra boligerne til det store fælles vej- og legeområde. Samtidig er der også mulighed for at opholde sig på mere private terrasser. Boligerne er udformet, så de i videst muligt omfang tilgodeser den moderne livsstil, hvad enten det er børnefamilien med krav om plads, eller ægteparret der har solgt deres hus, og ønsker en bolig med minimal vedligehold, samt en lys og venlig indretning.

Husene opføres i materialer, der ikke kræver megen vedligehold med tegl på facaden. Boligerne har badeværelse på begge etager og gulvvarme over alt. Alle husene har tre værelser, gang, køkken og stue. Der er fra stuen adgang til en dejlig terrasse.

Rækkehusene opføres i totalentreprise, hvor JORTON udfører jord, kloak, betonelement montage, murer- og belægningsarbejde i egenproduktion.


Relateret Referencer

Sofiendal Enge


Kærbyhus


Projekt fakta


Bygherre
Søren Enggaard A/S

Areal
4543 m2

Udførelse
2018 - 2020

Entrepriseart
Totalentreprise

Entrepriseomfang
49.750.000 DKK

Ingeniør
MOE A/S

Bygherrerådgiver
N+P Arkitektur

Arkitekt
N+P Arkitekter