Sluse på Omløbsåen - overbygning

Dette projekt er en del af Vejle Kommunes Klimapolitik. Det er et samarbejde mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand. Begge parter har væsentlige interesser i, at der etableres en mulighed for at styre vandet i Omløbsåen ved stormflod, højvandstand i Vejle Fjord, ved store nedbørsmængder eller store afstrømninger i Grejs Å.


Projekt fakta


Bygherre
Vejle Kommune

Udførelse
2016