Skovbærparken - Haderslev

Projektet omfatter renoverede boliger, tilgængelige boliger med elevatoradgang, nedrenoverede boliger til rækkehuse, Skovvænget 4-72 og Brombærvej 13-45 samt nye tekniske installationer i alle boliger og nye udearealer. Renovering af 144 boliger (24 opgange) med nye vinduer, balanceret ventilation, nye påhængte altaner, nye køkkener og badeværelser. Eksisterende altaner lægges til boligarealet og der udføres nye skakte til ventilation. 66 boliger indrettes som tilgængelige boliger. Renovering af 132 boliger som ombygges til 35 rækkehuse, der opføres ovenpå eksisterende dæk over kælder.

På alle bygninger udskiftes taget. Foran bygninger med tilgængelige opgange ændres belægningerne til niveaufri adgang til opgangene. Ved nedrenoverede boliger hæves terrænet på for- og bagsiden samt niveaufri adgang med ramper, trapper og støttemure i terræn. Udearealerne renoveres med ny asfaltsti, træer, planter, lejeredskaber, aktivitetsområder mv. Ved rækkehusene laves private haver.


Projekt fakta


Bygherre
Haderslev Boligselskab c/o Domea

Areal
20.000 m2

Udførelse
2018 - 2021

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
240 mio. DKK

Ingeniør
Rambøll A/S

Bygherrerådgiver
Rambøll A/S

Arkitekt
Arkitekt A78