Skanseparken

Renovering og ombygning af Boligforeningen Djursbo’s eksisterende boligområde Skanseparken afd. 107, 108 og 109 i Ebeltoft.

Afdeling 107
To blokke nedrenoveres og bygges op fra eksisterende fundament, så boligerne fremstår nye og moderniserede som rækkehusbebyggelse. I alt vil der være 25 rækkehuse i to plan med egen sydvendt have og terrasse/altan på første sal. I gavlenderne på blokkene vil der derudover blive etableret 16 stk. to-rumsboliger i et plan.

Afdeling 108
Består af to blokke, der begge kommer til at fremstå som nye. De eksisterende boliger gøres tilgængelige for ældre og handicappede, blandt andet ved opførelse af elevatorer. Køkkener udskiftes, installationer renoveres, der udføres nye overflader og eksisterende altaner udvides.

Afdeling 109
Lejligheder udformet som tæt-lav bebyggelse og her er hovedsageligt tale om ændringer i landskab og belægninger.

De tre afdelinger bindes sammen med en større renovering af de udvendige arealer med betragtelige jordflytninger til følge. Ny nedsivning af regnvand, nye belægninger, belysning og beplantede områder gør, at området fremtidssikres og vil fremstå ensartet.

 


Projekt fakta


Bygherre
Djursbo

Udførelse
2015-2017

Entrepriseart
Totalentreprise

Entrepriseomfang
fire boligblokke / 107 lejligheder

Ingeniør
Rambøll

Bygherrerådgiver
Kuben Management

Arkitekt
RUM og Arkikon