Sænketunnelpassage i Kolding

Kolding Kommune ønskede en sænketunnel under Kongebrogade i centrum af Kolding i forlængelse af det eksisterende brodæk i Ågade med henblik på at sikre et sammen-hængende stiforløb langs Kolding Å.

Samtidig skal sænketunnelen bidrage til at undgå farlige situationer for de bløde trafikanter. Gangtunnelen under Kongebrogade er etableret med lyd og lys, så den bliver spændende at gå igennem. Væggene i tunnelen er guldfarvede med hulmønstre og ved hjælp af lys kan man følge med i vandstanden i åen, ligesom man vil få lyd i ørerne. Lyset er programmeret, så man kan opleve bølger og lignende når man går igennem tunnelen.

Tunnelen blev sænket ned i åen, fyldt med vand og derefter trukket under vejbroen ved Kongebrogade ved hjælpe af en traktor med et wirespil. Næste skridt blev at pumpe vandet ud, hvorefter tunnelen blev fæstnet til vejbroen samt til å-bunden via fire stk. otte m lange skruepæle. Endvidere etableres der en 80 m lang gangbro med tilslutninger til fortov/sti på hver side af Kongebrogade 

Gangbroen er opbygget at nedvibreret minipæle (L=12,0 m), hvorpå der er monteret trædæk Azobe og Tali samt rækværk med indbygges LED lys i håndliste.


Projekt fakta


Bygherre
Kolding Kommune

Udførelse
2018-2018

Bygherrerådgiver
COWI A/S