Ringkøbingvej Aarhus

For Arbejdernes Andels Boligforening, afdeling 7 i Aarhus udføres gennemgribende renovering, ombygning og tilbygning af lejligheder og boligblokke på Ringkøbingvej.

Renoveringen af etagearealet på ca. 6.200 m2, fordelt over 108 lejligheder og 18 opgange, omfatter:
- Sammenlægning af lejligheder
- Etablering af nye karnapper
- Nyetablering af badeværelser i 100 boliger
- Renovering af otte eksisterende badeværelser
- Opførelse af nye tagboliger
- Renovering af facader (omfugning)
- Delvis facadeisolering
- Udskiftning af nye vinduer
- Fugtsikring af kælder


Relateret Referencer

Østparken


Projekt fakta


Bygherre
AAB Aarhus

Areal
6.200 m2

Udførelse
2015-2016

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
Jord- og kloakarbejde, nedbrydning, beton- og murerarbejde , installationer, tømrer- og apteringsarbejder

Ingeniør
MOE A/S

Bygherrerådgiver
P+P Arkitekter A/S

Arkitekt
P+P Arkitekter A/S