Ribe Katedralskole

Ribe Katedralskole er Danmarks ældste gymnasium med bygninger, der kan dateres helt tilbage til 900-tallet.

Arbejdet udføres i en overdækket rundgang og foregår gennem et hul i taget. Kranen er placeret i en gård ved siden af og rækker ind over en af bygningerne for at nå til selve byggepladsen.

Der opføres kantine, køkken, mødelokaler og fælles opholdsrum med plads til alle skolens elever. Samtidig ombygges de eksisterende undervisningslokaler/atriumrum.

Specielt ved opgaven
Undervisning pågår under arbejdet, hvilket stiller store krav til arbejdet og det medfølgende støjniveau.


Projekt fakta


Bygherre
Ribe Katedralskole

Areal
520 m2

Udførelse
2010-2011

Entrepriseart
Fagentreprise

Entrepriseomfang
Råhus-/lukningsentreprise

Ingeniør
Henry Jensen

Bygherrerådgiver
Archinet

Arkitekt
Archinet