Retspsykiatrisk afsnit P2 - ombygning

På baggrund af Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens Psykiatri" fra 2007 blev Psykiatrisk Afdeling, Middelfart udvidet og rummer i dag i 104 sengepladser med 34 pladser til voksen almenpsykiatri og 70 pladser til retspsykiatrien. Det almenpsykiatriske afsnit P2 konverteres til nyt retspsykiatrisk afsnit P2.

Afsnit P2 er opført og ibrugtaget som almenpsykiatrisk afsnit med 18 sengestuer i maj 2013. Ved opførelsen var der fokus på at etablere den elasticitet, der fordres for at afsnitte kan fungere som almen- og retspsykiatrisk afsnit.


Projekt fakta


Bygherre
Region Syddanmark

Areal
1200 m2

Udførelse
2017 - 2018

Ingeniør
Ingeniør`ne

Bygherrerådgiver
COWI

Arkitekt
Charlotte Folke