Ravnkildevej Aalborg

Gennemgribende renovering af 71 huse og udearealer fordelt i fem klynger. Projektet omhandler en renovering og forandring af 71 gårdhavehuse, ligesom friarealerne og adgangsforhold til området indgår i planlægningen.

Gårdhavehusene nedbrydes og der opføres nye boliger på eksisterende sokler. Der udføres nye terrændæk, nye bagmure og skillevægge i letklinkebeton, skalmuring, fliseklinkearbejde i badeværelser og toiletter samt nyt inventar i køkkener og badeværelser. Etablering af nye kloakker – vand og kloakker i terræn. Alle udenomsarealer fornyes med belægninger og grønne arealer, herunder udgravning og bortkørsel af jord.

Efter færdiggørelsen af Ravnkildevej er der investeret ca. 387 mio. DKK. i projektet. Renoveringen indgår i en helhedsplan for de mere end 1.000 boliger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej, som går under betegnelsen Kildeparken 2020 og har et budget på 1,5 mia. DKK.


Projekt fakta


Bygherre
Himmerland Boligforening

Areal
67100 m2

Udførelse
2016 - 2019

Entrepriseart
Storentreprise

Entrepriseomfang
85 mio. DKK

Ingeniør
Norconsult-KAAI

Arkitekt
Norconsult-KAAI