Randers sterilcentral

Opførelse af ny sterilcentral for Randers Regionshospital. Byggeriet opføres mellem hospitalets eksisterende bygningsmasser og tilkobles underjordisk personalegang.

Bygningens funktion er sterilisering af udstyr til anvendelse på hospitalet. Den udføres med en kælder/parterreplan, der huser selve steriliseringsprocessen inkl. pakning samt personaleforhold. Den øverste etage er en tekniketage. Bygningen funderes på pæle og udføres med bagmur og dæk i betonelementer og facader i røde sten, således at bygningen har samme udtryk som hospitalet øvrige bygninger.


Projekt fakta


Bygherre
Region Midtjylland

Areal
2300 m2

Udførelse
2019 - 2020

Entrepriseart
Totalentreprise

Entrepriseomfang
42 mio. DKK