Radartårn

Radartårnet har en udvendig diameter på 15,29 og en højde på 24.60. Det støbes i glideforskalling og med 2 indskudte dæk i kote 20.00 og 24.00.

Entreprisen omfatter
- projektering
- jord-, kloak- og belægningsarbejder
- betonkonstruktioner
- stålkonstruktioner
- elevator for persontransport
- elevator for transport af mobil radar
- porte, vinduer og døre
- VVS- og ventilationsarbejder
- el-installationer inkl. brand og sikring


Relateret Referencer

BAP968


BAP966


Projekt fakta


Bygherre
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Areal
691 m2

Udførelse
2013

Entrepriseart
Totalentreprise

Entrepriseomfang
Nybygning

Ingeniør
Hans-Jørn Lauritzen

Bygherrerådgiver
Rambøll