Råkærvej

Renovering af facader samt 35 nye tilbygninger indeholdende ny entre og badeværelse til i alt 35 boliger.

Entreprisen omfatter
– Renovering af fem boligblokke med syv lejligheder i hver blok
– Udskiftning af tag og efterisolering af disse på i alt fem boligblokke
– Facaderenovering inkl. efterisolering, herunder udskiftning af mursten i gavlender samt ny let beklædning på langsiderne af blokkene
– Nye tilbygninger til hver lejlighed indeholdende nye badeværelser og entre.
– Tilpasning af udenomsareal til niveaufri adgang


Projekt fakta


Bygherre
Haderslev Andels Boligforening, afd. 22

Areal
3.836 m2

Udførelse
2013-2014

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
Facaderenovering og tilbygning

Ingeniør
d.a.i. arkitekter ingeniører

Bygherrerådgiver
d.a.i. arkitekter ingeniører