Poul La Cours Vej - Skanderborg

Med Midtjysk Boligselskab som bygherre ombygning og renovering af bebyggelsen beliggende på Poul La Cours Vej 1-29, 8660 Skanderborg, Mart. Nr. 1 di Ladegård, Skanderborg Jorder.

Bebyggelsen består af almene boliger og projektet er en landsbyggefondsrenovering med støttede og ustøttede arbejder. Bebyggelsen indeholder 140 ét – fem værelses almene boliger, mindre erhvervslejemål samt et bofællesskab med 13 boliger, administration og fælleslokaler for psykisk handicappede borgere.

Blok 1, 2 og 3 er ombygget totalt samt facaderenovering, og der er opført elevatortårne ved Blok 2 og 3. Blok 14 og 15 er ligeledes ombygget og facaderenoveret. Ligesom mellembygningen mellem Blok 14 og 15 er ombygget og facaderenoveret.


Projekt fakta


Bygherre
Midtjysk Boligselskab

Areal
13000 m2

Udførelse
2016 - 20221

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
150 mio. DKK

Ingeniør
Rambøll Danmark A/S

Bygherrerådgiver
Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S

Arkitekt
KPF Arkitekter A/S