P-hus Danmarksgade, Esbjerg

Esbjerg Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme har iværksat en spændende opgave, som omfatter etablering af nyt parkeringshus i Danmarksgade 62 i Esbjerg. Parkeringshuset omfattes af 390 parkeringspladser, parkeringshuset udføres i traditionel søjle dragesystem med i alt 11 halve niveauer og et samlet etageareal på ca. 10.500 m² . Grunden er disponeret således at parkeringshuset er placeret helt ud mod Danmarksgade med en ind- og udkørsel på nordfacaden ud mod Danmarksgade. Syd for parkeringshuset skabes et mindre gårdrum, hvor der anlægges et rekreativt opholdsareal og en toiletbygning. JORTON skal varetage beton, murer og elementmontage. 

Der er valgt et dobbeltrettet flow internt i parkeringshuset for at opnå bedre oversigts-forhold og mere manøvreareal særligt på ramperne mellem de enkelte niveauer. De bredere ramper og forbedret oversigtsforhold er med til at give større trafiksikkerhed og tryghed ved kørsel i parkeringshuset, hvorved risikoen for påkørsel af konstruktionen reduceres. Det dobbeltrettede vejforløb i parkerings-huset vil desuden være med til at reducere den cirkulerende trafik og omvejskørsel inde i huset. Samtidig gøres det nemmere for trafikanterne at finde rundt i huset, når man returnerer samme vej som man tilkører pladserne.

 


Projekt fakta


Bygherre
Esbjerg Kommue, Teknik og Miljø, Ejendomme

Areal
10.500 m2

Udførelse
2019 - 2020

Entrepriseart
Totalentreprise

Ingeniør
Rambøll A/S, Esbjerg

Arkitekt
RAVN arkitekter, Vejle