Odinsgade 21-23

Opførelse af 136 ungdomsboliger, 39 familie- og 12 seniorboliger på det tidligere socialpædagogiske seminarium i Odinsgade i Vejgaard.

Størstedelen af de eksisterende bygninger bevares og der skabes et fremtidsorienteret, oplevelsesrigt bykvarter med funktionelle, tidssvarende boliger, interne torve, grønne fællesarealer og private haver.

Ungdomsboligerne opføres i den tidligere Seminariebygning, den tidligere Vejgaard Vestre Skole, en nybygget tre etagers bygning og i to mindre punkthuse. Familie- og seniorboligerne disponeres som et afskærmet kvarter midt på grunden med plads til børn- og byliv, og hovedparten af disse er to etagers rækkehuse.

I forbindelse med byggeopgaven står JORTON for udførelse af råhusentreprisen, der blandt andet omfatter beton, sokler, elementmontage, flisebelægninger og opmuring. Indeholdt i arbejdet er renovering af de gamle bevaringsværdige bygninger, der stiller store krav til håndværkerne ude på pladsen.

Når arbejdet er udført, vil bebyggelsesprocenten være på 90%.


Projekt fakta


Bygherre
Himmerland Boligforening

Udførelse
2011-2012

Entrepriseart
Råhusentreprise

Entrepriseomfang
Nybyggeri og renovering

Ingeniør
COWI

Bygherrerådgiver
COWI