Odinsgaard, Horsens - boligrenovering

Renovering og ombygning af afdeling 1, bestående af 19 boligblokke med i alt 445 boliger samt otte butikslejemål og et kontorlejemål. Bygningerne er opført 1941-1959 som murstensbyggeri med 3 henholdsvis 4 beboelseslag. Alle blokke er udført med kældre.

3/4 af alle ydermure isoleres udvendigt med 150 mm og afsluttes udvendigt med en teglmur. Der etableres nyt ventilationsanlæg til alle lejligheder.
Nuværende 449 boliger reduceres til 439 boliger, hvoraf 130 boliger gennemrenoveres med fuld tilgængelighed inkl. elevatorer. Tilgængelighedsboliger indrettes med elevatoradgang, nyt køkken og baderum og nye større altaner. I forbindelse med projektet separeres afløbsledninger i terræn og afløbsledninger i kældergulve udskiftes.
Lejligheder med skimmelangreb renoveres. Udskiftning af tagbelægninger og efterisolering af tagrum på nogle blokke. Udvendige opholdsarealer og p-arealer renoveres/omlægges og der etableres ny vejforlægning og ny indkørsel til området. Boligforeningens nuværende kontor ombygges til tre nye boliger.
130 af lejlighederne får den helt store tur. Det vil sige, at beboerne flyttes ud og genhuses i seks måneder. Vælger de at vende tilbage til lejligheden, vil den være udstyret med nyt køkken, nyt bad, nyt gulv og opgang med elevator.


Projekt fakta


Bygherre
Andelsforeningen Odinsgaard

Areal
323542 m2

Udførelse
2016-2020

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
188 mio. DKK

Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S

Bygherrerådgiver
NiConsult ApS

Arkitekt
RUM A/S