Odense letbane, tunneler ved Ikea og Bilka

Anlæggelse af ny letbane i Odense.
Projektet for Entreprise 1 under forberedende arbejder omfatter i hovedtræk:

Bro 009, UF af fællessti ved Ikea.
Nedbrydning af eksisterende fløjvægge og efterfølgende etablering af betontrappe, støttevægge, ny elementtunnel samt tilpasning af stiforløb inklusive trappe, og tilpasning af afvandingssystem. Under arbejdets udførelse opretholdes biltrafikken på Ørbækvej og Stærmosegårdsvej/Olfert Fischers Vej. Stitrafikken fra tunnelen omlægges til en midlertidig dobbelrettet sti langs Stærmosegårdsvej/Olfert Fischers Vej. Arbejder med midlertidig afmærkning er en del af entreprisen.

Bro 203 og 231, UF af fællessti ved Bilka.
Delvis nedbrydning af eksisterende elementtunneler og efterfølgende udførelse af insitustøbt forlængelse af tunneler inklusive fløjvægge og kantbjælker, etablering af ca. 170 m insitustøbt støttemur, opbrydning af eksisterende stiforløb til tunneller samt etablering af nye stiforløb til tunneller og perron. Arbejdet omfatter endvidere nyt afvandingssystem for omlagte stier. I hele byggeperioden lukkes der for biltrafikken på Bilkas interne vej, mens biltrafikken opretholdes på Niels Bohrs Allé. Stitrafikken fra tunneller, samt cykelstier langs Niels Bohrs Allé omlægges til midlertidig sti udenom arbejdsområdet på Bilkas P-areal. Arbejder med trafikafmærkning er en del af entreprisen.


Projekt fakta


Bygherre
Odense Letbane

Udførelse
2016

Entrepriseart
Hovedentreprise

Bygherrerådgiver
COWI A/S