Nyt Aalborg Universitetshospital

Region Nordjylland bygger et nyt universitetshospital på 170.000 m2 (inklusiv serviceby).

Hospitalet bliver bygget i Aalborg Øst på et område vest for Hadsund Landevej. Byggeriet af det nye universitetshospital gør det mulig at samle de fleste af de funktioner, som i dag ligger på Aalborg Universitetshospital.

De nyeste bygninger Medicinerhuset og Onkologibygningen, skal dog fortsat bruges en årrække til ambulante funktioner. Byggepladsentreprisen omfatter en række ydelser i forbindelse med etablering og drift af byggepladsen og det er JORTONs ansvar at få byggepladsen til at fungere optimalt for alle igangværende aktører på pladsen. Blandt ydelserne er: - byggepladsanstilling, herunder skurby mv. - vagt- og portnerfunktion - stilladser, lift og materialehejs samt strukturerings- og koordineringsarbejder - etablering og drift af ind- og udvendige fælles adgangsarealer - servicefaciliteter til håndværkere - oplagspladser - affaldshåndtering - vinterforanstaltninger

Bemanding
20-25  medarbejdere fordelt mellem funktionærer samt timelønnede. I alt for byggesagen forventes en bemanding på 800 personer.

Byggeriets Kompleksitet
Denne entreprise har ikke en tidsplan at følge, hvorfor det er svært at planlægge arbejdet. Vores arbejdsopgaver samt mængder afgøres meget af vejr og vind


Projekt fakta


Bygherre
Region Nordjylland

Areal
175000 m2

Udførelse
2015-2020

Ingeniør
Niras, Aalborg

Bygherrerådgiver
Indigo Konsortiet