Ny vej-/stibro over Vestbanen v/NærHeden

Opførelse af ny vej- og stiforbindelse. Den bliver en forlængelse af Kallerupvej syd for Hovedgaden der føres over til Skolebakken i Nærheden på en ny bro og tilsluttes Hovedgaden mod nord med et signalreguleret kryds samt et T-kryds ved Skolebakken i retning syd. Endvidere etablering af cykelsti og fortove.

Broen over jernbanen er etableret som en skråstagsbro med én 33 meter høj pylon. Kørebanen er 7,5 meter over jernbanen. Den er opført i stål, bredde 17,5 og et 42 meter langt spænd over jernbanen. Den høje pylon samt broen er belyst det samme gælder for håndlister. Der er etableret en stiunderføring nord for broen som er forbundet med den eksisterende sti parallelt med banens nordlige side.

Entreprisen omfattede stort set alle ingeniørdiscipliner og herunder: Jernbanesikkerhed, borede pæle, spuns langs spor, jordarbejde, brostillads, betonarbejde, stålarbejde og herunder montage af 2 stk. broelementer på henholdsvis 215 ton og 88 ton over spor, brorækværk, fugtisolering, støbe asfalt mv.


Projekt fakta


Bygherre
NærHeden A/S

Udførelse
2018 - 2020

Entrepriseart
Hovedentreprise

Bygherrerådgiver
COWI