Næstved Omfartsvej - broer vest.

Denne entreprise er en del af 12810 Næstved Omfartsvej Nord, en del af vejforbindelsen Rettestrup - Rønnede.

Entreprisen er benævnt "12810.201, Vej og broer, Vestlig strækning" og omfatter etablering af ca. tre km "2+1" vej, 0,6 km kommunevej, 1 bro, udvidelse af eksisterende rundkørsel. 2,3 km sti, en  pumpestation, tre faunapassager, en stiunderføring, en sideudvidelse af eksisterende.


Projekt fakta


Bygherre
M.J. Eriksson

Udførelse
2015 - 2015

Bygherrerådgiver
Atkins