Multihus i Rødvig

JORTON har i totalentreprise opført Rødvig Grønne Multihus – et energiplus byggeri med vuggestue, børnehave og klubfaciliteter samlet under et tag.

Byggeriet er 105% energiproducerende, hvilket vil sige, at der produceres 5% mere energi end der forbruges. Energiproduktionen opnås ved hjælp af en stor sydvestvendt facade, et stort tagområde og et omfattende grundareal, der gør, at bygningen optimalt kan udnytte de energimæssige tiltag, der er foretaget i forbindelse med byggeriet. Bygningen benytter optimal isolering, solceller til el-produktion, solfangere til det varme vand, jordvarme til rumopvarmning og højeffektiv varmegenvinding.

Gennemsnitlig bemanding
Under byggeprocessen blev der i gennemsnit anvendt en bemanding på 20 personer.

Byggeriets kompleksitet
Rødvig Grønne Multihus opfylder kravene for energiklasse 1. Dette betyder blandt andet vinduer og døre i lavenergiklasse, effektiv dagslysstyring og integreret solafskærmning via tagudhæng, således at lyset fanges i vinterperioden og afskærmes i sommerperioden, så man undgår overophedning.

Dertil kommer naturlig ventilation, vandbesparende blandingsbatterier og toiletter samt en lang række indeklima- og svanemærkede bygningsdele.

Der er opsat ca. 800 m2 solceller og 30 m2 solfangere. Jordvarmeanlægget er opbygget som en kaskadeløsning med flere mindre varmepumper koblet sammen, der  giver en bedre regulering af varmeproduktionen samt et mindre energiforbrug, da kun det nødvendige antal varmepumper kører. Når solfangerne ikke producerer varme til det varme brugsvand, kanaliseres varmen ned i jorden til senere brug for opvarmning af bygningen. Der er udlagt ca. 3.000 meter jordslanger under fodboldbanerne til produktionen af varme. Bygningerne får deres primære varme fra jordvarmeanlægget. For at spare på energien til drift af varmepumpen bliver der benyttet lavtemperaturanlæg i form af gulvvarme og lavtemperaturkonvektorer og radiatorer beregnet til lavtemperatur.

Alle rum i multihuset opvarmes med gulvvarme. Opvarmningen bliver udført på en måde, så der opnås en ensartet temperatur i rummene. Hvert lokale får sin egen styring, så temperaturen kan reguleres efter behovet i det enkelte lokale. Projekteringen tager højde for vinduesplacering, udhæng og solafskærmning, og derved begrænses uønsket varmetilførsel til rummene mest muligt i den varme periode.


Projekt fakta


Bygherre
Stevns Kommune

Areal
2.500 m2

Udførelse
2010-2011

Entrepriseart
Totalentreprise

Entrepriseomfang
Nybygning

Ingeniør
Midtconsult

Bygherrerådgiver
Lyngkilde

Arkitekt
White Arkitekter