Middelgrundsfortet

Middelgrundsfortet er på mange måder et helt unikt byggeri. Til trods for sine 120 år er det stadig verdens største kunstige anlagte ø. Hertil er det bygningsfredet og et fortidsminde, hvilket betyder, at alt arbejde på øen er foretaget med en nidkær forsigtighed. Hovedentreprise Komplet ny installation af alle tekniske installationer omhandlende ventilation, VVS og el. Bla. havvandsanlæg som producerer varme til hele fortet. Nye installationer er ført skjult i gulvene og eksisterende gulvbelægninger reetableres. Etablering  af flugtveje, brandpartier og ABA/ABDL i forhold til ny brandstrategi. Komplet nyt produktionskøkken med tilhørende opvask og depot/kølerum samt spise faciliteter til 150 personer. Indvendigt totalrenoverer JORTON værelser/sengestuer med badeværelser. På førstesalen opdatering af værelser med nyt sanitet, maling, døre, ventilation og el/belysning. Endvidere etableres flugtvejstrapper via nye insitu-støbte skakte. I stueetagen er etableret nye møde- og konferencefaciliteter i de gamle sengestuer og gymnastiksale. I det omkringliggende terræn er etableret tre toilet- og badbygninger. Desuden ombygning af en gammel hangar til møde- og udstillingssted i forbindelse med større arrangementer på øen. Det hele er foregået med stor respekt for eksisterende og tidligere forhold. Dele af fortet vil efter restaureringen fortsat stå som i sin opfindelige form.

Bemanding
30 medarbejdere under processen.

Byggeriets Kompleksitet
Kompliceret projekt: Dobbeltfredning samtidigt med, at vi arbejder på en ø, hvor alt skal sejles frem og tilbage. Midt i fortets virvar af gange og fredede bygninger skal der etableres teltpladser, samlingsrum, amfiteater, vandforsyning, elektricitet og meget mere - midt ude i havet.

 


Projekt fakta


Bygherre
Middelgrundsfonden

Udførelse
2018 - 2019

Entrepriseart
Hovedentreprise

Ingeniør
NIRAS

Arkitekt
Bertelsen & Scheving arkitekter ApS