Løvvangen

Gennemgribende helhedsrenovering af Sundby-Hvorup Boligselskabs afd. 12, Løvvangen.

Den monotone boligbebyggelse er opført i perioden 1968-1974 og består af 818 boliger fordelt på 20 boligblokke og inddelt i tre store gårde. Bygningerne løftes både arkitektonisk og miljømæssigt. Ikke kun boligblokkene gennemgår en forvandling. Også udearealerne forbedres markant. Der sættes fokus på sundhed og aktivitet med blandt andet legeplads og boldbane og et snoet stisystem ind gennem blokkene, som opnås ved at nedlægge en stuelejlighed, skal gøre det nemmere for beboerne at komme omkring blokkene og rundt i de grønne områder.

Helhedsrenoveringen er Nordjyllands største boligrenovering og indbefatter blandt andet at
– alle bygninger får en ny klimaskærm
– boligblokkene får tre forskellige udtryk med henblik på at arkitektur, farveholdning og beplantning udvikler tilhørsforhold for beboerne
– at facader beklædes med tegl i tre forskellige nuancer
– den oprindelige konstruktionsopbygning bibeholdes med tre forskellige vinduesvarianter. Bygningerne kommer således til at fremstå forskelligartede og får dybde og relief
– alle altaner bliver udvidet og glasinddækket og dermed får større brugsværdi
– der bliver skabt tilgængelighed til et stort antal af boligerne
– der opføres 12 elevatortårne

Murer- og betonentreprisen, som JORTON udfører i forbindelse med helheldsrenoveringen, omfatter renovering af boliger, altangangsblokke og opgangsblokke samt nybyggeri indeholdende kvartershus, velfærdsbygning for ejendomsfunktionærer og garageanlæg til maskiner.

Alle boliger males og får udskiftet fodpaneler. Dertil kommer blandt andet
– ny tagbeklædning og nye valmede galve
– efterisolering af loftrum
– nye teglfacader
– nye døre og vinduer
– nye lukkede altaner
– nye badeværelser og udskiftning af faldstammer


Projekt fakta


Bygherre
Sundby-Hvorup Boligselskab

Areal
815 boliger + 700 m2 nybygning

Udførelse
2012-2015

Entrepriseart
Murer- og betonentreprise

Entrepriseomfang
Renovering

Ingeniør
Kærsgaard & Andersen

Bygherrerådgiver
Kærsgaard & Andersen

Arkitekt
Kærsgaard & Andersen