LIDL, Hedensted

Opførelse af nøglefærdig LIDL-butik i Hedensted i henhold til LIDLs landsdækkende koncept med vægt på LIDLs engagement i forhold til bæredygtighed.

Bygherreleverancer på opgaven: Levering af mursten, køle- og fryseanlæg samt alt inventar. JORTON har i egenproduktion udført betonarbejdet i forbindelse med fundamentet samt skalmuringen.

Bygningen er opført som en traditionel bygning med bagmure i elementer og facade i teglsten. Den ene gavlende består i hele sin udstrækning af et glasparti, der sikrer et godt lysindfald i butikken. Der gør butikken meget indbydende at bevæge sig rundt i. Bygningens tag er udført med ensidigt fald med tagpapdækning. På taget er der opsat solceller. Butikken er opført uden niveauforskelle og gulvbelægningen er klinker. I tilknytning til butikken er etableret et parkeringsanlæg.

Det klimasikrede parkeringsareal håndterer ikke blot regnvandet, der falder på parkeringsarealet, det håndterer også regnvandet fra taget af bygningen. Der er derfor tale om en samlet regnvandshåndtering, som lokalt afleder regnvandet og derfor er uafhængig af det eksisterende regnvandssystem. Det smarte ved løsningen er, at regnvandet fra taget ledes ind under asfaltbelægningen på p-pladsen, i stedet for at blive ledt til et separat regnvandssystem som ved traditionelle løsninger. På den måde håndteres regnvand fra taget sammen med det regnvand, der falder på parkerings-arealet. Der er tale om en speciel permeabel asfaltbelægning, der kan aftage og dræne meget store mængder vand. Det betyder at pladsen altid er fri for vand - selv under skybrud.


Projekt fakta


Bygherre
LIDL Danmark K/S

Areal
1761 m2

Udførelse
2018 - 2018

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
21 mio. DKK

Bygherrerådgiver
COWI A/S