Langå Station

Langå Station blev anlagt på den første jernbanestrækning i Jylland, som blev indviet i 1862. Allerede året efter åbnede banen fra Langå til Viborg, og Langå blev hurtigt et trafikknudepunkt. Jernbanen skærer sig som en barriere på tværs af byen.

Derfor skal der etableres en stibro som kan binder Langå sammen på tværs af banen samt at gøre stationen handicapvenlig, da folk i dag benytter overkørslen syd for perronerne som adgangsvej. Stibroen bliver 6 meter høj, 2,5 meter bred og 112 meter lang. Fra stibroen etableres der adgang via trapper og elevatorer til de to perroner. Med de to elevatorer får kørestolsbrugere og passagerer med barnevogne eller særligt tung bagage direkte adgang til samtlige perroner på stationen.

Indhejsning af betonelementer med egenvægt. Optil 43 tons.

Montage udføres som natarbejde i sporspærringer.

Arbejde ved spor i drift.


Projekt fakta


Bygherre
Banedanmark

Udførelse
2016 - 2017

Entrepriseart
Totalentreprise

Entrepriseomfang
12.116.000