Landskabsbro over Herningholm Å

Denne totalentreprise er en del af etape 6717 Aulum - Snejbjerg, som udgør den sydligste del af motorvejsanlægget fra Holstebro til Herning.

Entreprisen 6717.001 Sinding-Gødstrup omfatter projektering og udførelse af ca. 4,6 km fire-sporet motorvej inklusiv bygværker og tilslutningsanlæg. Herunder en ca. 200 m lang landskabsbro over Herningholm Å. 

Broen blev udført som to tvillingbroer med 1,0 m lysning imellem. Dækket er under-støttet af 28 stk. søjler, som har en højde optil 15,0 m.


Projekt fakta


Bygherre
Vejdirektoratet

Udførelse
2015 2016

Bygherrerådgiver
M.J. Eriksson (totalenterprenør)