Landgangen og Havnepromenaden i Esbjerg

Promenade der er udført i byen og forbundet med broforbindelse. Svævestien er  afsluttet med elevatortårn og pompøs trappe ved havnen. Dette bygværk forbinder havn og by. Både gående og cyklister kan benytte denne forbindelse.

Havnepromenaden løber langs Havnegade og er udført i betonelementer produceret af JORTON Esbjerg.
På den ene side flankeres promenaden af træer og en serie plantebede, siddepladser og forbindelsesveje, der fører ind mod byen.
På den anden side af promenaden er der park, udsigtspunkter og broforbindelse til Havnen.

Landgangen former sig som en trægren.
Grenen som stien og kvistene som udsigtspunkter.

Denne gren strækker sig fra byen hen over Kleven og ned på havnen. Den usædvanlige form giver mange overraskende vinkler og kurver, som giver opholdspladser, stiforløb og udsigtspunkter.
Den brændte, orangebrune farve fra cortenstålet, som broen er udført i, bevirker, at Landgangen føjer sig naturligt ind i Klevens og Byparkens landskab.
Trafikområder er belagt med skridsikker epoxy.

Der indgår 2 broer i projektet.
Den ene brodel er speciel, idet det er den første af sin art i Danmark. Broen er en vippebro, som strækker sig over cykel/gangsti, kørebane og jernbanespor. Broen fjernbetjenes fra Havne Administrationen.
I forlængelse af vippebroen er der en aftagelig brodel på 12 meter, som kan demonteres i forbindelse med særlige transporter på havneområdet.


Projekt fakta


Bygherre
COWI A/S

Udførelse
2016-2017

Entrepriseart
Totalentreprise

Ingeniør
MOE A/S

Bygherrerådgiver
COWI A/S

Arkitekt
COBE