Korskærparken

Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Korskærparken er bygget i 1960’erne og målet med renoveringen er, at området kommer til at virke mere som en helhed. Også udearealerne trænger til et løft, så de bliver mere indbydende at bruge. Et nyt medborgerhus vil skabe rammerne for en lang række aktiviteter og med tiden er det målet, at huset får sit eget liv.

Der er tidligere foretaget renoveringer på boligblokkene. I 1988 er altanfacaden udskiftet og der er udført betonrenovering af altansiden i et vist omfang. I 1999 er vinduer i indgangsfacaden udskiftet og i 2005 er der udført beklædning og isolering af indgangsfacader og gavle.

Denne reference omhandler renovering, modernisering og ombygning af afdeling 405, som JORTON udfører i hovedentreprise. Der udføres blandt andet følgende forbedringer:
– Friarealer omkring boligblokkene fornyes med hensyn til forbedret tilgængelighed, ophold, legearealer, veje, stier og belysning
– På alle tre blokke udføres renovering af altanfacaden
– Taget udskiftes
– Blok 22 ombygges med henblik på forbedret tilgængelighed med ny indretning af lejligheder samt  elevator til hver opgang
– Køkken og bad renoveres
– Installationer fornyes i såvel boliger som i terræn, herunder varmeanlæg, brugsvand og el samt balanceret ventilationsanlæg
– Alle drænledninger og indvendige kloakledninger udskiftes og kældervægge fugtsikres og isoleres


Relateret Referencer

Kvaglundparken


Projekt fakta


Bygherre
Boligkontoret Fredericia

Udførelse
2013-2014

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
Renovering

Ingeniør
Rambøll Danmark

Bygherrerådgiver
Rambøll Danmark