Køge Nord Station - gangbro

Entreprisen omfatter etablering af en 225 m lang gangbro ved Køge Nord Station. Den nye Køge Nord Station vil binde Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, sammen med den eksisterende S-togslinje og den dobbeltsporede højhastighedsbane mellem København og Ringsted. I forbindelse med gangbroen etableres nye perroner ved fjernbane og S-bane og herunder etableres trapper, rulletrapper og elevatorer fra perron til gangbro. Selve gangbroen samt trapper og rulletrapper bæres af insitu støbte betonsøjler.

JORTONs entreprise består i udførelse af alle insitu støbte betonkonstruktioner, herunder fundamenter, bropiller, trappesøjler samt gruber for elevatorer og rulletrapper.

 


Projekt fakta


Bygherre
Banedanmark

Udførelse
2016 - 2017