Køge Kyst B11 og B12

Køge Kyst B11/B12 opførelse af 29 lejligheder fordelt på 2606 m2. Boligerne indrettes således, at de centrale kerner omkring adgangsforhold, entre, bad og køkken, Der etableres parkering og cykelparkering i forbindelse med bebyggelsen og i stueplan etableres depotrum, samt parkering.

Bebyggelsen udformes som tre længebygninger forbundet med to forskudte mellembygninger mod Ivar Huitfeldtsvej. Skalaen i bebyggelsen skal helt overordnet tilpasses Køges historiske og aktuelle udgangspunkt. Bebyggelsen må således maksimalt udføres med en højde på 9 m for den nordlige længe. De to sydlige længer med kviste må maksimalt udføres med en højde på 12,5 m. Dog kan tagkippen, udluftning og anden teknik overstige højden med op til 0,5 m. Overkant kviste skal overholde højden på 12,5 m målt ved nordfacader i skel mod Rådhusstræde. Den laveste bebyggelse skal placeres i den nordlige del mod de eksisterende byhuse, mens de to sydligt beliggende bebyggelser må opføres med en højde, hvor bebyggelsen skal forholde sig til p-huset, som har en højde på op til 15 m. Bebyggelsen trapper således ned fra p-huset til byhusene, hvilket medfører, at byggeriet harmonerer med den omkringliggende bebyggelse.


Projekt fakta


Bygherre
Agat Ejendomme A/S

Areal
2606 m2

Udførelse
2021 - 2022

Entrepriseart
Totalentreprise

Entrepriseomfang
42,9 mio. DKK

Arkitekt
Norconsult-KAAI A/S