Klevehusene - ungdomsboliger

Projektet omfatter opførelse af 69 nye ungdomsboliger for Esbjerg Almennyttige Boligselskab (EAB), som er en underafdeling af Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB). Bebyggelsen er placeret centralt i Esbjerg omkring Smedegade, Borgergade og Jyllandsgade og består af tre bygningskroppe, som tilsammen danner en U-formet bebyggelse. Taget er sammenhængende over alle tre bygningskroppe.

Storentreprise: Byggeplads, spuns, stillads arbejder, jordarbejder, kloakarbejder, pladsstøbte betonarbejder, betonelementer og svalegange levering og montage, stålarbejder, murerarbejder, terrænarbejder, tagdækningsarbejder, smedearbejder, belægninger og gartnerarbejde.


Projekt fakta


Bygherre
DAB og EAB

Areal
6000 m2

Udførelse
2017 - 2019

Bygherrerådgiver
Pluskontoret Arkitekter (totalrådgiver)