Kassø Ensted

Udvidelse af transformatorstationer i forbindelse med nye 400 Kv ledninger fra Kassø til Tjele.
Der udføres fundamenter for diverse mastetyper, m.v. samt for nye transformere og en reaktor. Som en del af arbejderne etableres nye olieudskillere, nye kabelkanaler samt udførelse og montage af stål til transformere og reaktor.

Særligt ved opgaven
Arbejder i højspændingsområder sætter ekstra høje krav til sikkerhedsarbejder samt udførelse og det er vigtigt med nøje kontrol af arbejderne. Rent geografisk er stationerne placeret med store afstande og opgaven er fordelt mellem to af vore afdelinger (Aabenraa og Esbjerg). Dette giver naturligvis en ekstra tæt dialog mellem afdelingerne.


Relateret Referencer

Kassø Ensted


Projekt fakta


Bygherre
Energinet.dk

Udførelse
2011-2012

Entrepriseart
Fagentreprise

Entrepriseomfang
Anlægsopgaver

Ingeniør
COWI