Karlsgårdevej, renovering af bro over Varde Å

Renovering af Bro 5730036 Broen skulle kunne benyttes trafikalt af billister og cyklister under udførelsesperioden. Reparationsarbejdet blev derfor udført i to etaper, således passage over broen i ét spor var muligt. Broen blev benyttet af såvel bilister og cyklister under renoveringen.

Demontage og bortskaffelse af eksisterende brorækværk, levering og montering af nyt broautoværn inklusiv nedføringer ved broender, udskiftning af faskiner langs endevederlag, udskiftning af træspuns ved skråninger samt udskiftning af bitumenfuge og brobelægninger langs kantbjælker.


Projekt fakta


Bygherre
Varde Kommune

Udførelse
2017 - 2018