Kanalforbindelsen Odense - afsnit Vest

I forbindelse med Kanalforbindelsen i Odense, er der udført vej- og cykelforbindelse hen over det følsomme naturområde Bispeengen, vest for Odense Kanal og op til selve svingbroen. Jord- og belægningsarbejderne er udført i hovedentreprise af M.J. Eriksson og JORTON  udførte herunder selve betonarbejdet bestående af to stk. insitu støbte faunabroer hen over vandløbet Stavids Å.


Projekt fakta


Bygherre
Odense Kommune

Udførelse
2011 - 2013

Bygherrerådgiver
ISC Rådgivende Ingeniører A/S