Hveen Boulevard - Høje Taastrup

Denne hovedentreprise omfatter renovering af betonbro, nyt profileringslag, omisolering af nyt afvandingssystem, udskiftning af 440 m rækværk over spor, potentiale udligning, nye asfalt belægninger, afstivning af fløjvægge, fjernelse af interims belægninger samt udskiftning af 32 m mekaniske fuger.

Hovedmængder:

- 3000 m2 omisolering
- 3000 m2 brobelægning/asfalt
- 440 m nyt rækværk
- 32 m mekanisk fugekonstruktion
- 3000 m2 beton profileringslag


Broen fører Hveen Boulevard over 15 jernbanespor.


Projekt fakta


Bygherre
Høje Taastrup Koomune

Areal
3000

Udførelse
2018

Entrepriseart
Hovedentreprise

Bygherrerådgiver
Sweco