Holstebro MV. Dalbro Storå og UF Hodsagervej

Entreprisen omfatter opførelse af en 290m lang landskabsbro samt en spunsbærende pladebro. Broerne er opført som led i den nye motorvejsstrækning Herning- Holstebro. Landskabsbroen over Storå spænder over et landskabsområde som er karakteriseret ved sin lavtliggende store naturskønhed. Åen snor sig fredeligt og idyllisk igennem dalen,  understreger sammen med vegetationen det smukke landsskabsrum. Broen udføres som en syv fags tvilling dalbro med insitu støbt efterspændt brodæk. Faglængderne i midterfag er 44,2 m og endefag er 33,5m. Mellem-understøtningerne udføres med runde søjler (diameter 1,5 m), der er tilpasset overbygningen og spændvidden, således de fremstår harmoniske som helhed.
Spunsbærende pladebro.
Som kontrast til landskabsbroen bliver underføringen af Hodsagervej udført med bærende støttevægge/fløje af spuns og brodækket bliver in-situ støbt beton.

Til projektet er der anvendt følgende hovedmængder:

 • 800.000 m3 råjord
 • 11.000 m3 bundsikringsgrus
 • 300 m3 stabilt grus
 • 700 m afvandingsledning
 • 1.300 m autoværn
 • 8.200 m2 fugtisolering
 • 1.080 m3 brobelægning
 • 12.200, 2 form for fundament, søjler og brodæk
 • 1.030 tons slap armering
 • 8.300 m spændt armering
 • 8.200 m3 beton
 • 1.500 m2 spuns
 • 390 m jernbetonpæle

Projekt fakta


Bygherre
Vejdirektratet

Udførelse
2014-2018

Entrepriseart
Totalentreprise